Participatie-app

Home / Participatie-app

Laat iedereen meedoen?

Iedereen mee laten doen aan medezeggenschap? Het kan met onze Participatie-app. De Participatie-app is speciaal ontwikkeld voor situaties waarin het betrekken van medewerkers, leden of burgers ingewikkeld is. Daarnaast stelt hij u in staat de gebruiker alleen te betrekken als deze ook écht betrokken moet worden. De gebruiker kan, op zijn beurt, zelf aangeven wat hij belangrijk en relevant vindt. Zo versterken we de betrokkenheid en krijgen we inzichten. Onze Participatie-app wordt gebruikt door onder andere Hoogheemraadschap Rijnland, de Prinsenstichting en WML. Oftewel: communicatie met medewerkers, burgers of leden was nog nooit zo makkelijk. Vraag direct een offerte aan!

De Participatie-app is inzetbaar in verschillende settings

De Participatie-app is een generieke app. Hij is zo gemaakt dat hij voor verschillende afnemers interessant is. U kunt de app gebruiken als hr-manager van een groot bedrijf waarbij de medewerkers op afstand zitten. Of als gemeente die de burgers wil betrekken bij een bepaald thema. Hieronder ziet u een opsomming van verschillende actoren die met de Participatie – app uit de voeten kan.

 

Actor Bedrijven Gemeenten/politieke partijen Verenigingen
Werken met groepen Medewerkers indelen in functiegroepen, locaties of projecten. Burgers of leden indelen op geografische entiteit of thema (kinderopvang) Leden indelen op locatie, bedrijfstak of thema (CAO)
Betrokkenheidsloop Medewerkers kan reageren op vraag/stelling en aangeven of hij die relevant vindt. De burger kan reageren op een vraag/stelling en aangeven of hij die relevant vindt. De leden kunnen aangeven wat zij relevant vinden en wat hun mening is.
Afzender van de vraag kan altijd verschillen In de app kunt de afzender van de vraag of stelling aanpassen: directeur, HR, medewerkers of ondernemingsraad. In de app kunt u de afzender van de vraag altijd aanpassen: wethouder, raadslid, ambtenaar. U zou zelfs de burgers in de app kunnen betrekken. In de app kunt u de afzender van de vraag altijd aanpassen: bestuurder, ledenadministratie.

 

De Participatie-app maakt meedoen weer makkelijk

Afbeelding met groepen op basis van een organisatiestructuur.Alle gebruikers zetten de Participatie-app op hun smartphone (iOS en Android). De gebruiker wordt, vooraf, in groepen geplaatst. Dit kunnen organisatorische eenheden zijn, functiegroepen, geografische locatie of thema’s. Hiermee wordt het mogelijk om de gebruiker alleen ‘lastig te vallen’ als deze ook echt bevraagd of betrokken moet worden. Hier rechts ziet u een voorbeeld van het ministerie van VWS (fictief).

Informeer de gebruiker goed

De gebruiker wordt bevraagd door middel van een stelling of een vraag. Hierbij kan aangegeven wie de afzender (bestuurder, HR, medewerker, raadslid, ondernemingsraadslid, etc). is. Zo weet de gebruiker beter wie de vraag stelt. Dit heeft effect op het antwoord. Bij de stelling of vraag kan een toelichting worden gegeven. Dit kan tot maximaal 8000 woorden. Hiermee kan de gebruiker de kennis tot zich nemen die hij nodig heeft om zijn mening te vormen. De gebruiker kan een vraag of stelling met ‘ja’, ‘nee’ of ‘neutraal’ beantwoorden. Daarnaast kan hij, voordat hij zijn mening geeft, reacties van anderen lezen en ‘liken’ (kan maar 1x). Mocht de gebruiker niets van zijn voorkeur vinden dan kan hij een eigen reactie achterlaten. Dit kan zowel met naam als anoniem. Zo kan de gebruiker zelf bepalen of hij benaderd wil worden.

Gedurende het uitstaan van een stelling of vraag kan de beheerder van de app op twee manieren de voortgang communiceren:

 1. Via updates waarin nieuwe informatie kan worden gedeeld
 2. Via een besluit waarin staat wat er met de uitkomsten wordt gedaan

Hiermee is de gebruiker gedurende het gehele traject in voldoende mate te informeren.

Eigenaarschap organiseren via de Participatie-app

De gebruiker kan op twee manieren zijn eigen eigenaarschap organiseren:

 1. Hij kan aangeven van welke groepen hij notificaties wilt ontvangen
 2. Hij kan aangeven een vraag niet relevant te vinden. Hiermee hopen wij te leren wat de gebruiker wel zelf wil oppakken en wat niet. Dit draagt bij aan de discussie over directe en indirecte participatie.

Voordelen

 • Mogelijkheid om over lange termijn veranderingen in de organisatie inzichtelijk te maken
 • Makkelijk input van medewerkers verzamelen
 • Gericht vragen stellen: stel alleen vragen aan de mensen die er mee te maken hebben
 • Mogelijkheid tot anoniem reageren. De privacyborging kan ‘aan’ of ‘uit’ worden gezet
 • De feedbackloop (zenden, ontvangen en terugkoppelen) wordt gemakkelijk doorlopen
 • Kwaliteit van uitvoering van organisatiebeleid wordt beter doordat medewerkers actief hebben kunnen meedoen
 • Veilig communicatiemiddel tussen verschillende actoren in een vertegenwoordigende setting
 • Veilige inlogmethode en servers
 • Eenvoudig beheer van data

 

Specificaties

 • Ondersteuning voor iPhone en Android (Windowsphone alleen op aanvraag)
 • Eenvoudige installatie door gebruikers
 • Mogelijkheid tot anoniem reageren
 • Privacy gewaarborgd
 • Informatie blijft binnen de organisatie
 • Gebruik van Nederlandse servers
 • Push-notificatie

 

Heeft u interesse in de app en wilt u meer weten? Neem dan contact op met office@edemocracy.nl of bel naar 030 26 93 238.

 

Vul onderstaand contactformulier in om de presentatie over de Participatie-app te downloaden.