Participatie-app

Home / Participatie-app

 Veel ondernemingsraden en bestuurders ervaren te weinig contact met medewerkers. Zij weten niet wat er werkelijk op de werkvloer speelt. En dit kan ook ingewikkeld zijn wanneer de organisatie groot is, of meerdere locaties heeft. Zowel ondernemingsraden en bestuurders proberen de afstand te overbruggen met medewerkerstevredenheidsonderzoeken en achterbanbijeenkomsten. Werken die wel? Of kosten die alleen maar tijd en geld?

De Participatie-app maakt medezeggenschap weer makkelijk.

Alle medewerkers zetten de Participatie-app op hun smartphone. Vanaf dat moment kunnen ondernemingsraad en bestuurder vragen en stellingen voorleggen. Iedereen krijgt een melding zodra er een stelling of vraag klaarstaat. Zo krijgen ondernemingsraad en bestuurder snel en betrouwbaar inzicht in meningen en oplossingen van hun achterban en werknemers.

 

Wat maakt de Participatie-app uniek?

Medewerkers plaatsen zich in groepen die voor hun relevant zijn. Te denken valt aan locatie, functie of leeftijd. Zo kun je je vragen en stellingen gerichter voorleggen. Medewerkers bepalen zelf of ze bij groepen betrokken blijven. Doordat ze zelf kunnen kiezen, neemt hun betrokkenheid toe. Ook is het mogelijk informatie en context te leveren bij een vraag, zodat medewerkers een (meer) geïnformeerde en weloverwogen keuze kunnen maken.

Bovendien kunnen medewerkers aangeven of ze een vraag of stelling wel relevant vinden. Hiermee leren ondernemingsraden en bestuurders welke onderwerpen zich lenen voor directe participatie en welke voor indirecte participatie (bijvoorbeeld via de ondernemingsraad).

e-Democracy vindt het belangrijk dat meer mensen actief meedenken over organisatievraagstukken. Huidige instrumenten worden als weinig aantrekkelijk ervaren. Bijeenkomsten kosten teveel tijd en met MTO’s wordt weinig gedaan. De Participatie-app lost dit op: het gebruik is laagdrempelig, kost weinig tijd en maakt het mogelijk om op langere termijn ontwikkelingen te meten.

 

Voordelen

 • Snellere adviesprocedure (dus goedkopere besluitvorming)
 • Mogelijkheid om over lange termijn veranderingen in de organisatie inzichtelijk te maken
 • Makkelijk input van medewerkers verzamelen
 • Gericht vragen stellen: stel alleen vragen aan de mensen die er mee te maken hebben
 • De feedbackloop (zenden, ontvangen en terugkoppelen) wordt gemakkelijk doorlopen
 • Kwaliteit van uitvoering van organisatiebeleid wordt beter doordat medewerkers actief hebben kunnen meedoen
 • Veilig communicatiemiddel tussen bestuur, medewerker en OR door inlogprocedure en het gebruik van Nederlandse servers
 • Mogelijkheid tot anoniem reageren. De privacyborging kan ‘aan’ of ‘uit’ worden gezet
 • Eenvoudig beheer van data

 

Specificaties

 • Ondersteuning voor iPhone en Android
 • Eenvoudige installatie door medewerkers
 • Mogelijkheid tot anoniem reageren
 • Privacy gewaarborgd
 • Informatie blijft binnen de organisatie
 • Gebruik van Nederlandse servers
 • Push-notificatie

 

Heeft u interesse in de app en wilt u meer weten? Neem dan contact op met maureen@edemocracy.nl of bel naar (030) 26 93 238.